โรงงานผลิตน้ำดื่มลงทุนเท่าไหร่

บริการรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม อีกหนึ่งธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง


ธุรกิจโรงงานน้ำดื่มเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้อีกมากและสามารถทำเงินได้ในระยะยาว

รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม
เพราะไม่ว่าใครก็ต้องการน้ำดื่มที่สะอาดไว้ใช้เป็นประจำทุกวัน และรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันนี้ก็ไม่สะดวกที่จะเตรียมน้ำดื่มด้วยตนเอง ตั้งแต่การกรองน้ำ, ต้มน้ำและนำน้ำมาบรรจุขวด แต่สะดวกหันมาซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดและน้ำดื่มบรรจุถังขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการบริโภคแทน ดังนั้นธุรกิจโรงงานน้ำดื่มจึงมีความสำคัญ เพราะต้องผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดที่สะอาดเพื่อส่งต่อให้กับผู้บริโภคต่อไป

การติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก สิ่งที่ต้องรู้ มีอะไรบ้าง?

การทำธุรกิจโรงงานน้ำดื่มบรรจุขวดในทุกวันนี้สามารถเริ่มต้นได้ไม่ยาก เพราะมีบริการรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายดายขึ้น สำหรับการเริ่มต้นทำธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็กโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในการรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม สามารถทำได้ดังต่อไปนี้

1.เลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานผลิตน้ำดื่มที่มีความเหมาะสม

การเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เพื่อให้กระบวนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดเป็นไปได้อย่างสะอาด ปลอดภัย และมีความได้เปรียบเชิงธุรกิจในด้านของความสะดวกต่อการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้ารวมถึงยังช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตได้อีกทางหนึ่งด้วย

ดังนั้น ก่อนจะเลือกใช้บริการรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม ผู้ประกอบการต้องเลือกทำเลที่จะทำการติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มที่มีความเหมาะสมในการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

ที่ตั้งของโรงงานมีความกว้างขวางเพียงพอที่จะดำเนินกิจการ ทั้งพื้นที่สำหรับที่ตั้งของโรงงาน, พื้นที่สำหรับจัดเก็บสินค้าก่อนส่งต่อไปยังผู้บริโภค, พื้นที่จอดรถและพักสินค้าสำหรับโรงงาน พนักงาน และผู้มาติดต่อ เป็นต้น
เป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าออกได้อย่างสะดวก เพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายในการขนส่งสินค้า และยังต้องมีความพร้อมในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า, น้ำประปา, ระบบระบายน้ำ โดยอยู่ไม่ไกลจากตลาดหรือกลุ่มลูกค้ามากเกินไป เพื่อความสะดวกในการขนส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและลดภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
พื้นที่ตั้งต้องอยู่ในพื้นที่ที่สะอาด โดยควรมีความโปร่งโล่ง ห่างไกลจากพื้นที่เลี้ยงสัตว์, พื้นที่ทิ้งขยะ, พื้นที่เสื่อมโทรม และต้องตั้งอยู่ห่างจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยพอสมควรเพื่อลดเสียงรบกวนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง
อยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ ในที่นี้หมายถึงแหล่งน้ำดิบที่จะนำมาผลิตเป็นน้ำดื่มบรรจุขวด ซึ่งแหล่งน้ำดังกล่าวอาจมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย แหล่งน้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำ, ทะเลสาบ, ลำคลองแหล่งน้ำใต้ดิน เช่น บ่อน้ำพุร้อนและแหล่งสุดท้ายคือ น้ำทะเล
2.การวางผังที่ตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม
การวางผังโรงงานน้ำดื่มเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เพราะต้องวางผังให้ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ซึ่งผู้ให้บริการรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มมืออาชีพจะช่วยดูแลจัดการในเรื่องนี้ให้เป็นอย่างดี เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้ไม่ต้องยุ่งยากในการวางผังโรงงานให้ได้มาตรฐานด้วยตนเอง โดยผังโรงงานผลิตน้ำดื่มที่มีความเหมาะสมนั้นจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมภายในโรงงานที่ดี มีการจัดวางตำแหน่งของเครื่องจักรที่เหมาะสมเพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ได้ผลผลิตจำนวนมาก รวมทั้งยังสามารถขนย้ายผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวก

สำหรับการรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานนั้น จะมีการวางผังของโรงงานดังต่อไปนี้

ตัวอาคารที่จะใช้เป็นโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก จะต้องเป็นอาคารหรือโรงเรือนที่ใช้สำหรับการผลิตอาหารเท่านั้น โดยมีโครงสร้างที่แข็งแรงมั่นคง ทำความสะอาดง่าย มีระบบถ่ายเทอากาศและแสงสว่างที่พอเหมาะ
ห้องสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้มีความสะอาดปลอดภัย เหมาะสมสำหรับการบริโภค ซึ่งห้องนี้ต้องเป็นพื้นที่ที่สะอาด ไม่มีน้ำขัง โดยต้องทำการปรับพื้นให้มีความลาดเอียงและทำระบบระบายน้ำให้ดี
ห้องสำหรับเก็บภาชนะใหม่เพื่อบรรจุน้ำดื่มใส่ขวด ต้องมีการยกพื้นให้สูงหรือทำชั้นวาง มีที่ป้องกันการปนเปื้อนต่างๆ เช่น พลาสติกหรือที่ปิดเพื่อป้องกันฝุ่นละออง, แมลงและสัตว์กัดแทะต่างๆ บริเวณพื้นในห้องต้องสะอาด แห้ง และไม่มีน้ำขัง
ห้องบรรจุ มีความสะอาด แยกเป็นสัดส่วนต่างหาก และมีระบบป้องกันการปนเปื้อนที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบรรจุวางอยู่
ห้องสำหรับเก็บภาชนะบรรจุน้ำดื่มที่ใช้แล้วแต่ยังไม่ได้ล้าง ต้องแยกเป็นห้องต่างหากจากห้องสำหรับเก็บภาชนะใหม่ และจะต้องสะอาด ไม่มีน้ำขัง
ห้องสำหรับล้างทำความสะอาดภาชนะบรรจุ ควรมีชั้นวางหรือรถเข็นแยกต่างหากเพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนจากพื้นที่ก่อนล้างหรือภาชนะที่ยังไม่ได้ล้าง ควรมีพื้นที่ลาดเอียงเพื่อให้มีการระบายน้ำอย่างรวดเร็วและไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง มีทางระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพดี
ห้องสำหรับเก็บผลิตภัณฑ์ที่ทำการบรรจุเสร็จแล้ว ต้องมีระบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง, สิ่งสกปรก รวมทั้งสัตว์และแมลงต่างๆ ไม่มีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขยะ สิ่งปฏิกูลและของเน่าเปื่อยต่างๆ วางอยู่ที่อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนได้
มีพื้นที่แยกเป็นสัดส่วนสำหรับ ห้องสุขา ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือ ที่ต้องมีสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ
3.เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากอีกอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจโรงงานน้ำดื่ม เนื่องจากน้ำที่จะนำมาบรรจุขวดเพื่อส่งต่อไปยังผู้บริโภคนั้นจะต้องเป็นน้ำที่สะอาด มีคุณภาพน้ำที่เหมาะสมกับการบริโภค ปราศจากกลิ่น รส สี สารพิษ เชื้อดรค และสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตราย ซึ่งในกระบวนการผลิตน้ำดื่มนั้นจะต้องใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ อีกทั้งยังช่วยในการบรรจุและทำความสะอาดภาชนะที่บรรจุที่ทำให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มีความปลอดภัยเพื่อให้ได้น้ำดื่มที่มีคุณภาพและสะอาด อีกทั้งยังช่วยในการผลิตสินค้าเป็นจำนวนมากๆ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคอีกด้วย

ผู้ประกอบการที่จะใช้บริการรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มจะต้องพิจารณาว่าจะใช้ระบบการผลิตน้ำดื่มแบบใด เพื่อที่จะได้วางแผนการติดตั้งและวางแผนงบประมาณที่ต้องใช้ ซึ่งกระบวนการผลิตมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบคือ

การทำโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กที่ใช้การผลิตแบบอุตสาหกรรมครัวเรือน ซึ่งจะใช้เครื่องจักรในการผลิตไม่เกิน 5 แรงม้า เป็นระบบการผลิตขนาดเล็ก
การทำโรงงานน้ำดื่มแบบอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักในการผลิตที่มีขนาดเกิน 5 แรงม้าขึ้นไปหรือมีจำนวนแรงงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปซึ่งเป็นระบบการผลิตขนาดใหญ่
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่มโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในการปรับปรุงคุณภาพนํ้า น้ำดิบที่นำมาผลิตเป็นน้ำสะอาดสำหรับบรรจุขวดเพื่อบริโภค จะต้องนำมาผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำและฆ่าเชื้อ ที่ประกอบไปด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้

การกรองโดยใช้ระบบ Filtration เป็นการกรองสิ่งสกปรกและสิ่งเจือปนในเบื้องต้นออกไป ซึ่งประกอบไปด้วย ตะกอนและฝุ่นละอองต่างๆ คลอรีน, หินปูน, เหล็ก, สนิม รวมทั้งกรองคลอรีนและกลิ่นต่างๆ ออกไปด้วย เครื่องจักรที่ใช้ในการกรองจะช่วยปรับสภาพน้ำให้เปลี่ยนจากน้ำกระด้างเป็นน้ำอ่อน
กรองน้ำด้วยระบบ Reverse Osmosis หรือ RO ซึ่งจะใช้วิธีการกรองน้ำโดยใช้เยื่อเมมเบรน TFC ที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน ที่จะช่วยกรองสารละลาย, โลหะหนัก, ปุ๋ยเคมี, ยาฆ่าแมลง รวมถึงเชื้อโรคต่างๆ ทำให้น้ำมีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น แต่ยังคงเหลือสารประกอบและแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
ฆ่าเชื้อด้วยระบบ Ultraviolet เป็นการฆ่าเชื้อโดยส่งน้ำผ่านหลอดฉายแสง Ultraviolet เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่หลงเหลืออยู่ในน้ำก่อนถึงกระบวนการบรรจุ
ฆ่าเชื้อด้วยระบบ Ozone เป็นกระบวนการฆ่าเชื้อที่่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่หลงเหลืออยู่ก่อนนำน้ำเข้าสู่กระบวนการบรรจุ click here และประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มเติมจากวิะนี้ก้คือทำให้น้ำมีรสชาติน่าดื่มมากยิ่งขึ้น
เครื่องหรืออุปกรณ์ล้างภาชนะบรรจุ เป็นเครื่องมือสำหรับล้างอุปกรณ์ในการบรรจุน้ำดื่มที่ประกอบไปด้วยขวดและถังพลาสติก ซึ่งการใช้เครื่องล้างภาชนะบรรจุจะช่วยกำจัดสิ่งสกปรกและสิ่งแปลกปลอม ที่อาจหลงเหลืออยู่ในภาชนะบรรจุ โดยใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ช่วยในการล้างที่มีทั้งระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งจะประหยัดเวลาและแรงงานคนที่ใช้ในส่วนนี้ได้มาก อีกทั้งการใช้เครื่องล้างขวดโดยขั้นตอนการล้างขวดเปล่าด้วยกระบวนการคลอรีไดอ๊อกไซด์จะช่วยทำความสะอาดภาชนะได้อย่างทั่วถึงและสะอาดมากกว่าการใช้แรงงานคน บริษัทที่ให้บริการรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มจะทำการเลือกเครื่องล้างที่เหมาะสมกับการใช้งานและช่วยติดตั้งให้พร้อมสำหรับการใช้งาน

เครื่องหรืออุปกรณ์การบรรจุ เป็นเครื่องที่ช่วยในการบรรจุน้ำสะอาดลงในภาชนะที่ประกอบไปด้วยขวดน้ำและถังพลาสติก โดยกระบวนการทั้งหมดจะเป็นระบบอัตโนมัติที่จะช่วยทำให้การบรรจุเป้นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสะอาด สามารถบรรจุน้ำลงขวดน้ำดื่มหรือถังน้ำได้อย่างรวดเร็วมากกว่าการบรรจุด้วยแรงงานคนซึ่งช้า และมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนหากกระบวนการบรรจุไม่ดีพอ

เครื่องหรืออุปกรณ์การปิดผนึก เมื่อน้ำดื่มสะอาดถูกบรรจุในขวดเรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงกระบวนการในการปิดผนึกฝาขวดหรือฝาถังให้สนิท เพื่อป้องกันการรั่วหรือหกของน้ำที่บรรจุอยู่ภายใน อีกทั้งยังช่วยป้องกันการปนเปื้อนสิ่งสกปรกจากภายนอก เมื่อปิดผนึกฝาให้แน่นสนิทด้วยเครื่องแล้วก็อาจจะส่งต่อไปยังเครื่องติดฉลาก, พิมพ์วันที่ และบรรจุหีบห่อเป้นขั้นตอนสุดท้ายก่อนทำการจัดส่งต่อไป

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ อาจเป็นเครื่องที่รวมกระบวนการหลายอย่างเอาไว้ในเครื่องเดียว เช่น เครื่องที่สามารถทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำ, บรรจุ และปิดผนึกในเครื่องเดียว ซึ่งผู้ให้บริการรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มจะนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อทำการตัดสินใจก่อนทำการรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม

บริการรับติดตั้งโรงงานผลิตเครื่องดื่มที่ดี ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

1.มีระบบการติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มที่ได้มาตรฐาน ระบบทุกอย่างที่ติดตั้งได้รับการรับรองและเป้นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐาน GMP

2.มีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้า ซึ่งสามารถดูได้จากผลงานที่เคยติดตั้งระบบโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้ง feedback ในทางที่ดีจากผู้ที่เคยใช้บริการ

3.มีการให้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ สามารถตอบคำถามในสิ่งที่สงสัยได้อย่างถูกต้อง มีบริการหลังการขายที่ดี

4.ราคายุติธรรม ไม่คิดแพงจนเกินไป มีมาตรฐานของราคาในการรับติดตั้งโรงงานผลิตเครื่องดื่มทีเหมาะสม

บริการรับติดตั้งโรงงานผลิตเครื่องดื่มเป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นกิจการโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น ลดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจดำเนินงานต่างๆ เนื่องจากได้รับการปรึกษาจากผู้ให้บริการมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง ดังนั้น หากคิดจะทำธุรกิจโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็ก ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากศูนย์เสมอไป เมื่อมีทางเลือกที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จได้รวดเร็วขึ้น และสามารถทำกำไรได้ในระยะยาวต่อไป

ที่มาhttps://teewatertechs.com/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “โรงงานผลิตน้ำดื่มลงทุนเท่าไหร่”

Leave a Reply

Gravatar